Year 2

 

This year, to ensure that all of our parents receive the information that is usually communicated in our Welcome Meetings, we will be putting the PowerPoints on our website.  Here, you will find the presentation for your child's year group that would be presented to all new families. If you click on the link below, the presentation will open including a commentary from the Year Group Lead. Within them, you will find useful information linking to your child's class, however, if you would like further information do not hesitate to speak to the class teacher.

 

Download Arrow(2).jpg
Welcome to Year 2 - English version

 

 

W tym roku, aby upewni? si?, ?e wszyscy nasi rodzice otrzymaj? informacje, które s? zwykle przekazywane podczas naszych spotka? powitalnych, umie?cimy PowerPointy na naszej stronie internetowej.  Tutaj znajdziesz prezentacj? dla grupy rocznej Twojego dziecka, która zostanie przedstawiona wszystkim nowym rodzinom. Je?li klikniesz poni?szy link, rozpocznie si? prezentacja z komentarzem od Lidera Grupy Roku. W ich ramach znajdziesz przydatne informacje linkuj?ce do klasy Twojego dziecka, jednak je?li chcesz uzyska? wi?cej informacji, nie wahaj si? porozmawia? z wychowawc? klasy.

Download Arrow(2).jpg

Witamy w Roku 2 - wersja Polska

 

STRIVE

Self-Motivation

Teamwork

Resilience

Independence

Vision

Emotional Intelligence

Our Values

Student Login

STAFF LOGIN
PARENT LOGIN
SCHOOL BLOGS